0
Bag
Menu

Artist Arena is a member's platform by and for artists. With a clear mission to build a positive community to support more artists to pursue their dream. We strive towards creating a curated experience for both artists and art collectors.

Artist ArenaPortfoliosSara Vigerland

About

Jag jobbar med något som heter texturkonst. Det är alltså färg och textur som är taktil och som man kan känna på. Min konstkarriär som en avslappningsövning under min sjukskrivning, därav återspeglar mina verk en intention av avslappning. Låt ögat följa linjerna och låt sinnet vandra en stund medans du betraktar tavlan du tittar på.

Lines of rauk

Inspiration

Många härliga Australienska konstnärer, tack Instagram!

PR-kanditat. Instagram 'självlärd' konstnär.

Jobbar på nya versioner till Lines kolletionen som kommer att ställas ut i September

Texturkonst

En väldigt överfullt anteckningssida i telefonen där jag tänker ihop matchningar mellan textur och färg. 9 av 10 gånger blir det något annat när jag väl har satt igång. Då spackel tar tid att torka tar själva processen ofta flera dagar eller veckor beroende på hur småbarnslivet ter sig innan själva konstverket är klart.

spinner