0
Bag
Menu

Artist Arena is a member's platform by and for artists. With a clear mission to build a positive community to support more artists to pursue their dream. We strive towards creating a curated experience for both artists and art collectors.

Artist ArenaPortfoliosAleks Hill

About

Jag heter Aleks Hill, är född i Helsingborg år 1989 och har spenderat större delen av mitt liv i Nederländerna. Efter att ha tagit min examen i Fine Arts vid Royal Academy of The Arts i Haag (2009-2013), med specifikt fokus på tecknande och grafiska uttryck, flyttade jag hem till Sverige där jag fortsatte min konstnärliga verksamhet. Idag bor och verkar jag i Malmö.

Mina verk uppstår autonomt, där jag endast försöker styra riktningen. Utgångspunkten för verken är sensibiliteten för vad som i stunden kan tänkas dyka upp i min känslovärld. Verken är oberoende av ett bakomliggande narrativ eller koncept, det utvecklas slumpmässigt och instinktivt. Jag söker en frihet i mitt konstnärskap där skapandet bryter sig loss från definitioner och där fritolkning möjliggörs. Uttrycket styr ideerna, jag påbörjar bilderna med ett öppet sinne och låter form, linjer, strukturer och komposition vägleda mig till ett resultat. Min process består av att hitta en balans mellan lekfullhet och det udda/underliga.

No '25

2009 University of the Arts Utrecht
- Illustration
2009-2013 Royal Academy of the Arts, the Hague
- Fine Arts

Drawing.

spinner